Edycja załączników towaru

Edycja załączników towaru

1 . Lista „Załączniki” Lista „Załączniki”

Lista „Załączniki”

Kliknij załącznik, aby zobaczyć informacje o nim, oraz edytować je, lub pokazać załącznik, na dole ekranu.

 • Kliknij dwukrotnie, aby od razu otworzyć załącznik.

2 . Przycisk „Dodaj” Przycisk „Dodaj”

Przycisk „Dodaj”

Dodaj nowy załącznik.

 • Pliki można dodawać, także przeciągając je, z pomocą myszy, na listę załączników.

3 . Przycisk „Usuń” Przycisk „Usuń”

Przycisk „Usuń”

Usuń aktualnie wybrany załącznik.

4 . Przycisk „Otwórz” Przycisk „Otwórz”

Przycisk „Otwórz”
 • Jeżeli załącznik jest plikiem, zostanie otworzony w odpowiednim programie.

 • Jeżeli załącznik jest stroną internetową, zostanie pokazana ta strona.

 • Jeżeli załącznik jest dokumentem (np. fakturą), zostanie pokazany podgląd tego dokumentu.

5 . Przycisk „Kategorie” Przycisk „Kategorie”

Przycisk „Kategorie”

Umożliwia przypisanie kolorowych kategorii, do aktualnie wybranego załącznika.

6 . Pole „Adres” Pole „Adres”

Pole „Adres”

Adres strony internetowej. Pole to jest dostępne tylko, jeżeli dodano stronę internetową.

 • Po wpisaniu adresu, naciśnij [Enter], lub kliknij przycisk Otwórz, aby zobaczyć podgląd strony.

7 . Pole „Tytuł” Pole „Tytuł”

Pole „Tytuł”

Nazwa, pod jaką załącznik, będzie widoczny na liście powyżej.

8 . Pole „Wersja” Pole „Wersja”

Pole „Wersja”

Wpisz, jaki jest status dokumentu. Na przykład: „Wstępny”, „Ukończony”, „1”.

9 . Pole „Rodzaj” Pole „Rodzaj”

Pole „Rodzaj”

Typ załącznika, jaki będzie widoczny na liście powyżej.

 • Bizmaster zapamiętuje rodzaj, według typów plików, i nadaje go nowym załącznikom.

10 . Pole „Autor” Pole „Autor”

Pole „Autor”

Wpisz, lub wybierz z listy, np. kto napisał umowę.

11 . Pole „Opis” Pole „Opis”

Pole „Opis”

Wpisz dowolne uwagi, do załącznika.

12 . Podgląd Podgląd

Podgląd

Pokazuje podgląd, aktualnie wybranego, załącznika. Są to m.in. strony internetowe i zdjęcia.

 • W przypadku innych plików, zostanie tutaj pokazany odsyłacz, do tego załącznika.

 • Kliknięcie odsyłacza, otwiera załącznik, przy czym niektóre (np. PDF), mogą się wtedy pokazać od razu w podglądzie.

 • To, czy załącznik pokaże się w podglądzie, po kliknięciu odsyłacza, zależy od ustawień, związanego z nim programu.

 • Jeżeli chcesz, aby dokument Word'a, był tutaj widoczny od razu, zapisz go w formacie HTML (strona sieci Web).

13 . Przycisk „< Wstecz” Przycisk „< Wstecz”

Przycisk „< Wstecz”

Pokaż ostatnio przeglądany załącznik lub stronę internetową.

14 . Przycisk „Dalej >” Przycisk „Dalej >”

Przycisk „Dalej >”

Jeżeli wcześniej kliknięto przycisk < Wstecz, teraz można powrócić, do poprzednio oglądanej strony.

15 . Przycisk „Drukuj” Przycisk „Drukuj”

Przycisk „Drukuj”

Drukuje aktualnie widoczny załącznik lub stronę.

16 . Przycisk „OK - zamknij załączniki” Przycisk „OK - zamknij załączniki”

Przycisk „OK - zamknij załączniki”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.