Jak szukać danych?

Jakie dane można wyszukać?

  • Można wyszukać dokumenty, odbiorców i towary. Można także wyszukać np. zadania.

Jak to przebiega?

  • Aby wyszukać, należy wpisać dowolny tekst, który znajduje się w szukanym elemencie. Na przykład można wyszukać fakturę według fragmentu nazwy jednej z pozycji. W tym celu należy kliknąć w polu edycji Szukaj, znajdującym się w głównym oknie programu nad listą elementów i wpisać szukane słowo.

  • Można również utworzyć wyszukiwanie według kryteriów. Można na przykład pokazać tylko towary, których brakuje w magazynie lub tylko faktury, które przekraczają określoną kwotę. W tym celu należy kliknąć przycisk strzałki, znajdujący się z prawej strony pola edycji Szukaj i następnie wybrać z listy polecenie <Edytuj kryteria>.

Jak to włączyć?