Jak rozliczyć podatki?

Jak wygląda obsługa podatków?

  • Podczas wystawiania m.in. faktur i zamówień, Bizmaster automatycznie uzupełnia dokumenty podatkowe. Nie są do tego wymagane żadne dodatkowe czynności.

Jakie dokumenty podatkowe są obsługiwane?

  • Podatek dochodowy PIT: książka przychodów i rozchodów oraz ewidencja środków trwałych.

  • Podatek od towarów i usług VAT: ewidencje sprzedaży i zakupów VAT.

Czy można ręcznie edytować dokumenty podatkowe?

  • Tak, jest możliwość wygodnego edytowania pozycji w tych dokumentach, z możliwością importowania już istniejących pozycji.

  • Można także tworzyć własne zdarzenia gospodarcze i edytować szablony dokumentów podatkowych. Program zapamiętuje te dostosowania i można ich używać w przyszłości.

Czy są dodatkowe funkcje?

  • Bizmaster obsługuje także odpisy odpadów, wpisując je do dokumentu podatkowego i odejmując z magazynu.

  • W przypadku Środków trwałych, Bizmaster samoczynnie wprowadzi odpisy (amortyzację) do dokumentu podatkowego.

  • Można drukować paragony i automatycznie generować raporty fiskalne.

Jak to włączyć?