Okno „Stawki VAT”

Okno „Stawki VAT”

 

1 . Pole „Stawka” Pole „Stawka”

Pole „Stawka”

Wybierz stawkę VAT, aby ją edytować.

2 . Przycisk „Dodaj” Przycisk „Dodaj”

Przycisk „Dodaj”

Dodaj nową stawkę VAT.

3 . Przycisk „Usuń” Przycisk „Usuń”

Przycisk „Usuń”

Usuwa, aktualnie wybraną, stawkę VAT.

4 . Przycisk „Oryginalne” Przycisk „Oryginalne”

Przycisk „Oryginalne”

Przywraca fabryczny zestaw stawek VAT.

5 . Pole „Nazwa” Pole „Nazwa”

Pole „Nazwa”

Nazwa wybranej stawki VAT.

6 . Pole „Wartość” Pole „Wartość”

Pole „Wartość”

Wartość procentowa, wybranej stawki VAT.

7 . Pole „Stawka podstawowa dla nowych pozycji” Pole „Stawka podstawowa dla nowych pozycji”

Pole „Stawka podstawowa dla nowych pozycji”

Zaznaczona stawka VAT, będzie od razu wybrana, po utworzeniu faktury.

8 . Pole „Stawka podstawowa bez PKWiU” Pole „Stawka podstawowa bez PKWiU”

Pole „Stawka podstawowa bez PKWiU”

Wybrana, w polu powyżej, stawka podstawowa, będzie miała wyłączone pole PKWiU.

9 . Przycisk „OK - zapisz i zamknij” Przycisk „OK - zapisz i zamknij”

Przycisk „OK - zapisz i zamknij”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.