Rozdział „3: Usługi, towary i magazyn”

Rozdział „3: Usługi, towary i magazyn”

 

1 . Pole „Foldery” Pole „Foldery”

Pole „Foldery”

Pozwala podzielić listę towarów, na kilka folderów.

2 . Pole „Magazyn” Pole „Magazyn”

Pole „Magazyn”

Jeżeli to pole nie będzie zaznaczone, będzie można dodawać tylko usługi, i nie będzie liczona ilość w magazynie.

3 . Pole „Dostawy” Pole „Dostawy”

Pole „Dostawy”

Towary, mogą zawierać w sobie kilka dostaw, z których każda, ma osobną ilość w magazynie i cenę.

4 . Pole „Towary złożone” Pole „Towary złożone”

Pole „Towary złożone”

Pozwala złożyć gotowy produkt, z poszczególnych towarów.

5 . Pole „Poziomy cen” Pole „Poziomy cen”

Pole „Poziomy cen”

Drukuj na fakturach różne ceny poszczególnym klientom, które są zróżnicowane procentowo. Na przykład, jeden poziom cen ma -5%, a inny -8%. Zmiana cen w jednym poziomie, zmienia proporcjonalnie ceny w innym poziomie cen.

6 . Pole „Moje uwagi” Pole „Moje uwagi”

Pole „Moje uwagi”

Zapisz dowolne uwagi do towarów, na własny użytek.

7 . Pole „Załączniki” Pole „Załączniki”

Pole „Załączniki”

Dodaj do towarów np. ich zdjęcia, strony internetowe i dokumenty, w formie załączników.

8 . Pole „Trzy miejsca po przecinku” Pole „Trzy miejsca po przecinku”

Pole „Trzy miejsca po przecinku”

Wpisuj ilości towarów na fakturach, z trzema, a nie z dwoma, miejscami po przecinku.

9 . Pole „Pytaj o ilości nowych” Pole „Pytaj o ilości nowych”

Pole „Pytaj o ilości nowych”

Kiedy podczas wystawiania faktury, wpiszesz nową nazwę towaru, Bizmaster zapyta o jego ilość w magazynie, która zostanie zapamiętana na początek.

  • Bizmaster nie zapyta o ilość w magazynie, jeżeli dodajesz usługę.

10 . Przycisk „Własny symbol zamiast PKWiU” Przycisk „Własny symbol zamiast PKWiU”

Przycisk „Własny symbol zamiast PKWiU”

W miejscu symbolu PKWiU, możesz drukować na fakturach własne oznaczenie, np. numer seryjny.

11 . Przycisk „Zaawansowane” Przycisk „Zaawansowane”

Przycisk „Zaawansowane”

Szczegółowe ustawienia towarów.