Magazyn wg faktur

Magazyn wg faktur

  • Zestawienie informuje, ile towaru sprzedano, za pomocą np. faktur i ile kupiono, za pomocą zamówień.

  • Pokazane jest zestawienie, za wybrany miesiąc.

  • Obliczana jest także różnica, między kupioną i sprzedaną, ilością towarów, z uwzględnieniem poprzednich miesięcy.

  • Różnica ta, jest więc stanem magazynu, ale wynikającym, z dokumentów sprzedaży i zakupów.

1 . Pole „Miesiąc” Pole „Miesiąc”

Pole „Miesiąc”

Miesiąc z którego obroty towarów, zostaną pokazane, oraz do którego włącznie, zostanie obliczona narastająca różnica.

2 . Pole „Uwzględnij zamówienia” Pole „Uwzględnij zamówienia”

Pole „Uwzględnij zamówienia”

Wybierz, czy zamówienia, muszą mieć podany numer faktury, żeby zostały uwzględnione w zestawieniu.