Zakładka „Uczestnicy”

Zakładka „Uczestnicy”

 

1 . Lista „Uczestnicy” Lista „Uczestnicy”

Lista „Uczestnicy”

Lista pracowników dowolnych firm (zazwyczaj „Mojej firmy” i firmy klienta), którzy biorą udział w zadaniu.

2 . Przycisk „Dodaj” Przycisk „Dodaj”

Przycisk „Dodaj”

Dodaj nowego uczestnika.

3 . Przycisk „Usuń” Przycisk „Usuń”

Przycisk „Usuń”

Usuń wybranego uczestnika.

4 . Pole „Firma” Pole „Firma”

Pole „Firma”

Dodaj uczestnika z tej firmy. W polu Pracownik będzie można wybrać pracownika, podanej tutaj firmy.

5 . Pole „Pracownik” Pole „Pracownik”

Pole „Pracownik”

Pracownik firmy, która jest wybrana w polu Firma. Można wpisać nowego pracownika, który zostanie automatycznie dodany do tej firmy.

6 . Pole „Rola” Pole „Rola”

Pole „Rola”

Określa, w jaki sposób dana osoba jest zaangażowana w zadanie.