Okno „Numery dokumentów”

Okno „Numery dokumentów”

 

1 . Pole „Miesiąc” Pole „Miesiąc”

Pole „Miesiąc”

Miesiąc wystawienia dokumentu, zostanie wstawiony do jego numeru.

2 . Pole „Miesiąc dwucyfrowy” Pole „Miesiąc dwucyfrowy”

Pole „Miesiąc dwucyfrowy”

Miesiąc, będzie składał się, zawsze z dwóch cyfr.

3 . Pole „Pierwszy co miesiąc” Pole „Pierwszy co miesiąc”

Pole „Pierwszy co miesiąc”
  • Jeżeli to pole jest zaznaczone, licznik w numerze, zacznie się od nowa, z każdym nowym miesiącem.

  • Jeżeli to pole nie jest zaznaczone, licznik w numerze, zacznie się od nowa, z każdym nowym rokiem.

4 . Przykładowy numer Przykładowy numer

Przykładowy numer

Dla informacji, wyświetlone jest, jak będzie wyglądał numer, z aktualnymi ustawieniami.

5 . Pole „Szczegóły numeru dla” Pole „Szczegóły numeru dla”

Pole „Szczegóły numeru dla”

Wybierz dokument, dla którego chcesz edytować, szczegółowe ustawienia numeru.

6 . Lista „Szczegóły” Lista „Szczegóły”

Lista „Szczegóły”

Wybierz szczegół aktualnego dokumentu, aby go edytować.

7 . Przycisk „Dodaj” Przycisk „Dodaj”

Przycisk „Dodaj”

Dodaj nowy szczegół, numeru wybranego dokumentu.

8 . Przycisk „Usuń” Przycisk „Usuń”

Przycisk „Usuń”

Usuń, aktualnie wybrany, szczegół numeru.

9 . Przycisk „Oryginalne” Przycisk „Oryginalne”

Przycisk „Oryginalne”

Przywróć fabryczne szczegóły numeru, aktualnie wybranego dokumentu.

10 . Pole „Rodzaj” Pole „Rodzaj”

Pole „Rodzaj”

Wybierz, rodzaj szczegółu numeru:

  • Licznik – kolejna liczba porządkowa, w wybranym okresie.

  • Miesiąc lub rok – zostanie wstawiona część daty wystawienia dokumentu.

  • Odstęp – dowolny, stały tekst, wstawiony między pozostałe szczegóły numeru.

  • Dowolne – pozwala wpisać cały numer od nowa, dla każdego dokumentu.

11 . Pole „Pierwszy co” Pole „Pierwszy co”

Pole „Pierwszy co”

Wybierz, co jaki czas będzie zerowany licznik.

12 . Pole wyboru „Długość” Pole wyboru „Długość”

Pole wyboru „Długość”

Zaznacz, aby wprowadzić stałą długość (liczbę znaków), wybranego szczegółu numeru.

13 . Pole „Długość” Pole „Długość”

Pole „Długość”

Wprowadź stałą długość (liczbę znaków), wybranego szczegółu numeru.

14 . Pole „Odstęp” Pole „Odstęp”

Pole „Odstęp”

Wpisz dowolny tekst, jaki znajdzie się, między pozostałymi szczegółami numeru.

15 . Przycisk „OK - zapisz i zamknij” Przycisk „OK - zapisz i zamknij”

Przycisk „OK - zapisz i zamknij”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.