Jak obliczyć ofertę dla klienta i zapamiętać zlecenia?

Czy można podzielić ofertę (kosztorys) na części?

 • Kosztorysy mogą być podzielone na części (sekcje) i w ten sposób klient może zapoznać się ze strukturą cenową oferty.

  Sekcje mogą mieć swoje nagłówki. Raz określone sekcje są wykorzystywane przy wystawianiu kolejnych kosztorysów.

  Usługa, która ma być wyposzczególniona w kosztorysie, a której wartość jest uzależniona procentowo od już wprowadzonej sekcji, może być automatycznie wyliczona na podstawie wyceny tej sekcji.

Jak dodawane są towary i usługi do kosztorysu?

 • Nowe towary i usługi pojawią się na ogólnej liście w programie dopiero wtedy, kiedy klient zaakceptuje kosztorys. Ponadto, jak w przypadku innych dokumentów, można dodawać specjalne, wyjątkowe usługi, tylko dla danego klienta.

 • Istniejące towary nie zostaną odjęte z magazynu, lecz zostaną wstępnie zarezerwowane, aby wiedzieć o zapotrzebowaniu przy wystawianiu innych dokumentów. Dopiero po akceptacji oferty zostaną odjęte z magazynu.

 • Po akceptacji oferty, Bizmaster automatycznie może generować zamówienie towarów, których brakuje w magazynie do realizacji kosztorysu.

Czym są zlecenia?

 • Kosztorysy, tak jak np. dowody dostawy, mogą posłużyć do automatycznego dodania zlecenia do klienta.

 • Do takiego zlecenia można dodawać własne notatki i projekty. Wszystkie dokumenty wynikające ze zlecenia (np. faktury, dowody i zamówienia) zostają automatycznie podpięte pod to zlecenie.

 • W przyszłości można w ten sposób szybko powrócić do zlecenia, łatwo znajdując potrzebne informacje.

Jak to włączyć?

 

Zobacz także: Z czego korzysta mała firma produkująca na zamówienie?