Okno „Operacje na bieżących dokumentach”

Okno „Operacje na bieżących dokumentach”

1 . Pole „Wczytaj ceny do dokumentów” Pole „Wczytaj ceny do dokumentów”

Pole „Wczytaj ceny do dokumentów”

Zaznacz, jeżeli najnowsze ceny towarów, zmienione np. w edycji towarów, lub za pomocą zamówień, mają być zastosowane, w bieżących dokumentach.

2 . Pole „Wydrukuj dokumenty” Pole „Wydrukuj dokumenty”

Pole „Wydrukuj dokumenty”

Zaznacz, aby wszystkie bieżące dokumenty, zostały wydrukowane.

  • Jeżeli w dowodach podano, że od razu jest potrzebna faktura (wystawiana, na podstawie jednego dowodu), zostanie wtedy utworzona i wydrukowana faktura.

3 . Pole „Akceptuj dokumenty na faktury zbiorcze” Pole „Akceptuj dokumenty na faktury zbiorcze”

Pole „Akceptuj dokumenty na faktury zbiorcze”

Zaznacz, aby dokumenty, zostały zaakceptowane na faktury, i te faktury, zostały wydrukowane.

  • Jeżeli w dowodach, jest włączone pole Potrzebna faktura, zostaną zaakceptowane tylko te dowody, w przypadku których, potrzebna jest zbiorcza faktura (wystawiana, na podstawie kilku dowodów).

4 . Pole „Usuń status „Bieżący” z dokumentów” Pole „Usuń status „Bieżący” z dokumentów”

Pole „Usuń status „Bieżący” z dokumentów”

Zaznacz, aby dokumenty bieżące, nie były już tak oznaczone.

5 . Pole „Kierowca” Pole „Kierowca”

Pole „Kierowca”

Możesz ograniczyć listę, przetwarzanych dowodów, według kierowcy.

6 . Przycisk „OK” Przycisk „OK”

Przycisk „OK”

Zamyka to okno i zapisuje zmiany.

7 . Przycisk „Anuluj” Przycisk „Anuluj”

Przycisk „Anuluj”

Zamyka to okno bez zapisywania zmian.