Jak sprawdzić i obsłużyć należności?

  1. Aby otworzyć Należności, kliknij ikonę na górnym pasku narzędziowym lub naciśnij [Alt+F1].

  2. Domyślnie zobaczysz listę faktur, za które jeszcze nie zapłacono. Zależy to od opcji Pokaż dokumenty, w ramce Widok.

  3. Kliknij te dokumenty, które chcesz oznaczyć jako zapłacone. Następnie wybierz przycisk OK - spłata zaznaczonych dokumentów lub naciśnij [Enter].

  4. Zanim zmiany zostaną wprowadzone, pokaże się okno Spłata. Możesz w nim edytować stan spłaty wybranych wcześniej dokumentów. Aby finalnie wprowadzić spłaty, kliknij przycisk OK - zapisz spłaty i zamknij lub naciśnij [Enter].

  5. Należności można zamknąć w identyczny sposób, jak się je otwiera.

 

Listę spłat można edytować dowolną ilość razy. Jeżeli się pomylisz, możesz w ramce Widok w polu Pokaż dokumenty kliknąć Ostatnie spłaty lub Wszystkie. Następnie możesz edytować spłaty tych dokumentów w przedstawiony wyżej sposób.

 

Jeśli potrzebujesz większych możliwości, zobacz temat: Jak wpisać zaliczkę i drukować pokwitowania?